Kastration af Hund

Der foretages en kirurgisk fjernelse af testiklerne, hvorved dyrets testosteron-påvirkning ophører. Et ønske om en adfærdsændring er den hyppigste årsag til kastration af hanhunde.

Kastration af en hund kan ikke erstatte almindelig træning og opdragelse. Derimod vil en kastration ofte mindske han-hundeadfærd som dominans og strejfen efter tæver i løbetid. Kontakt gerne Vejle dyrehospital med henblik på at få en gratis snak om, hvorvidt kastration er den rigtige løsning I jeres tilfælde, og få en individuel vurdering af jeres hund, hvor vi sammen gennemgår fordele og ulemper samt eventuelle alternative muligheder.

Kastration kan ligeledes komme på tale ved lidelser som kryptochisme, cancer i testiklerne samt ved lidelser i blærehalskirtlen (prostata).

Hvornår kastrerer man en hund?

Hanhunde skal helst kastreres efter puberteten. Vi rådgiver dig om kastrationsbehandling af din hund, men anbefaler i de fleste tilfælde at vente til hunden er kønsmoden.

Prisen på kastrationen varierer efter hundens vægt. Du kan finde priser på kastration af hanhunde her.

Hvornår er en hanhund kønsmoden?

De fleste små hanhunde er kønsmoden i alderen 5-10 måneder. Er der tale om større hunde, kan der gå mere end et år før de bliver kønsmoden. Tidspunktet er dermed afhængigt af racen.

Hvis din hund begynder at strejfe efter tæver eller løfter hunden ben når han urinerer? Så kan det være tegn på at din hund er ved at blive kønsmoden.

Hvad er proceduren ved kastrationsbehandlingen?

På operationsdagen skal hunden faste fra midnat, men skal hele tiden have adgang til friskt vand. Hvalpe under 6 måneder må gerne have adgang til foder indtil ejeren står op om morgenen. Ved indlæggelsen, der foregår mellem kl. 08.00 og kl. 09.00, foretager en af dyrlægerne en almindelig sundhedsundersøgelse. Samtidig aftales det med en af veterinærsygeplejerskerne, hvornår hunden kan hentes igen, hvilket oftest er imellem kl. 14.00 og 16.00.

Inden operationen:

Inden operationen gives hunden en beroligende og en smertestillende injektion. Derefter ilægges der et venflon (en plastkanyle) i et af blodkarrene på et af forbenene. Dyrlægen indgiver et sovemiddel via dette venflon direkte i blodet. Hunden falder i søvn efter blot 15 sekunder. Derefter placeres der en lille plastsonde i luftrøret (intubering). Dette gøres for at tilsikre fri passage til luftvejene. Bedøvelsen fortsætter med anvendelse af et meget sikkert bedøvelsesmiddel: isoflouran eller sevoflouran. Der tildeles ilt under hele operationen og hunden monitoreres = (overvåges af måleinstrumenter som fortløbende kontrollerer alle vigtige bedøvelsesparametre)  under hele bedøvelsesforløbet.

Før operationen foretages der en forsigtig hårklipning samt desinfektion af operationsområdet. Derefter overføres dyret fra forberedelseslokalet til selve operationslokalet. Den/de opererende dyrlæger iføres sterilt operationstøj efter en helt fastlagt hygiejneprocedure.

Selve kastrationsbehandling:

Dyrlægen laver et lille snit umiddelbart foran pungen, hvor igennem begge testikler trækkes ud, og der sprøjtes en lokalbedøvelse i sædstrengen. Dette gøres for at forhindre smerter efter operationen. Der bindes en knude på sædstrengen og blodkarrene med et selvopløsligt suturmateriale. Dernæst syes lyskekanalen. Dette gøres for at undgå at dyret efter operationen udvikler et lyskebrok. Huden syes indefra (intradermal suturering).

Efter operationen:

Opvågningen foregår i rolige og varme omgivelser og dyret overvåges altid af en af vores uddannede veterinærsygeplejersker. Det er af sikkerhedsmæssige grunde vigtigt, at hunden ikke er påvirket af bedøvelsen når den sendes hjem. Dette er baggrunden for at hunden oftest først hjemsendes om eftermiddagen.

Den kastrerede hanhund skal holdes i ro de første dage efter operationen. Det betyder den ikke må løbe frit i skoven eller på stranden, men må gerne gå stille rundt i en lukket have og/eller luftes i snor. Ejeren instrueres ved hjemsendelsen grundigt af en af de autoriserede veterinærsygeplejersker og/eller en af dyrlægerne. Veterinærsygeplejersker svarer meget gerne på eventuelle spørgsmål samt rådgiver om relevant fodring m.v. – Der udleveres en sundhedsattest samt en skriftlig vejledning om eventuelle efterbehandlinger.

Da det anvendte suturmateriale er selvopløseligt, skal hunden normalt ikke til kontrol. Hvis noget bekymrer ejeren, må man komme til gratis kontrol på Vejle Dyrehospital i op til 10 dage efter operationen, inden for dyrehospitalets normale åbningstider!

Medicinsk kastration:

I nogle tilfælde anbefales implantation af en lille biostav (Suprelorin) som indeholder stoffet deslorelin. Dette stof vil afstedkomme “en kemisk” kastration, hvilket medfører at hanhunden det næste ½ år ikke producerer han-køns-hormonet testosteron.- Hvis virkningen var tilfredsstillende kan man derefter overveje at foretage en permanent kastration.

Vi står altid til rådighed for dyreejere i hele Vejle og omegn.