Kastration af Hund

Der foretages en kirurgisk fjernelse af testiklerne, hvorved dyrets testosteron-påvirkning ophører. Et ønske om en adfærdsændring er den hyppigste årsag til kastration af hanhunde.

Kastration af en hund kan ikke erstatte almindelig træning og opdragelse. Derimod vil en kastration ofte mindske han-hundeadfærd som dominans og strejfen efter tæver i løbetid. Kontakt gerne Vejle dyrehospital  med henblik på en gratis snak om, hvorvidt kastration er den rigtige løsning I jeres tilfælde, og få en individuel vurdering af jeres hund, hvor vi sammen gennemgår fordele og ulemper og/eller alternative muligheder.

Kastration kan ligeledes komme på tale ved lidelser som kryptorchisme, cancer i testiklerne samt ved lidelser i blærehalskirtlen (prostata).

Selve kastrationen:
Hanhunde kan kastreres fra de er 12 uger gamle, men de fleste kastreres når de er mellem 6 og 12 måneder.

På operationsdagen skal hunden helst faste fra midnat, men skal hele tiden have adgang til frisk vand. Hvalpe under 6 måneder må gerne have adgang til foder indtil ejeren står op om morgenen. Ved indlæggelsen, der foregår mellem kl. 08.00 og kl. 09.00, foretager en af dyrlægerne en almindelig sundhedsundersøgelse. Samtidig aftales det med en af veterinærsygeplejerskerne, hvornår hunden kan hentes igen, hvilket oftest er imellem kl. 14.00 og 16.00.

Inden operationen gives hunden en beroligende og en smertestillende injektion. Derefter ilægges der et venflon (en plastkanyle) i et af blodkarene på et af forbenene. Dyrlægen indgiver et sovemiddel via dette venflon direkte i blodet. Hunden falder isøvn efter blot 15 sekunder. Derefter placeres der en lille plastsonde i luftrøret ( intubering ). Dette gøres for at tilsikre sikker og fri passage til luftvejene. Bedøvelsen fortsætter ved anvendelse af et meget sikkert bedøvelsesmiddel : isoflouran eller sevoflouran. Der tildeles ilt under hele operationen og hunden monitoreres = (overvåges af måleinstrumenter som fortløbende kontrollerer alle vigtige bedøvelsesparametre) under hele bedøvelsesforløbet.

Før operationen foretages der en forsigtig hårklipning samt rengøring og desinfektion af operationsområdet. Derefter overføres dyret fra forberedelseslokalet til selve operationslokalet. Den/de opererende dyrlæger iføres sterilt operationstøj efter en helt fastlagt hygiejneprocedure. Dyrlægen laver et lille snit umiddelbart foran pungen, hvor igennem begge testikler trækkes ud, og der sprøjtes en lokalbedøvelse i sædstrengen. Dette gøres for at forhindre smerter efter operationen. Der bindes en knude på sædstrengen og blodkarene med et selvopløsligt suturmateriale. Dernæst syes lyskekanalen. Dette gøres for at undgå at dyret efter operationen udvikler et lyskebrok. Huden syes indefra (intradermal suturering).

Opvågningen foregår i rolige og varme omgivelser og dyret overvåges altid af en af vore veterinærsyergeplejsker. Det er af sikkerhedsmæssige grunde vigtigt, at hunden ikke er påvirket af bedøvelsen når den sendes hjem. Dette er baggrunden for at hunden oftest først hjemsendes om eftermiddagen. Den kastrerede hund skal holdes i ro de første dage efter operationen. Det betyder den ikke må løbe frit i skoven eller på stranden, men gerne gå stille rundt i en lukket have og/eller luftes i snor. Ejeren instrueres ved hjemsendelsen grundigt af en af de autoriserede veterinærsygeplejersker og/eller en af dyrlægerne.Veterinærsygeplejersker svarer meget gerne på eventuelle spørgsmål samt rådgiver om relevant fodring m.v.  Der udleveres en sundhedsattest samt en skriftlig vejledning om eventuelle efterbehandlinger.
Da det anvendte suturmateriale er selvopløseligt, skal hunden normalt ikke til kontrol. Hvis noget bekymrer ejeren må man komme til gratis kontrol på Vejle Dyrehospital & Dyreklinik i op til 10 dage efter operationen, inden for dyrehospitalets normale åbningstider !

Medicinsk kastration:
I nogle tilfælde anbefales implantation af en lille biostav (Suprelorin) som indeholder stoffet deslorelin. Dette stof vil afstedkomme “en kemisk” kastration , hvilket medefører at han-hunden det næste ½-1 år ikke producerer han-køns-hormonet testosteron.

Vi står altid til rådighed for dyreejere i hele Vejle og omegn. Herunder Vejle Ø, Bredballe, Mølholm, Vinding, Urhøj, Søndermarken, Nørremarken, Fredericia, Horsens, Hedensted, Børkop, Kolding, Brejning, Jelling, Bredsten, Tørring, Daugård, Løsning.

Vi står altid til rådighed for dyreejere i hele Vejle og omegn.